Denna webbenkät består delvis av vedertagna frågeinstrument som ursprungligen är riktade till både män och kvinnor. Vedertagna frågeinstrument får inte ändras i sitt innehåll eller utformning. Detta innebär att du till exempel kan få liknande frågor flera gånger i denna webbenkät eller att frågorna även är utformade att passa män.

När du lämnat samtycke att delta nedan kommer du att få svara på 8 delenkäter samt en avslutande fråga. För varje delenkät anges antal frågor och uppskattad tidsåtgång. När du besvarat frågorna i en delenkät klickar du på "Spara" längst ned på sidan för att registrera dina svar och komma till nästa delenkät. Observera att du inte kan backa i enkäten efter du har klickat på "Spara".

Vi uppskattar att hela enkäten tar ungefär 40 minuter att besvara. Du kan pausa webbenkäten och återkomma vid en senare tidpunkt genom att klicka på knappen "Spara & fortsätt senare" längst ned på varje sida. Observera att du måste notera koden du får när du pausar enkäten och låta systemet mejla dig en länk för att kunna fortsätta på samma ställe. Följ instruktionerna i mejlet. Din mejladress sparas inte.

När du besvarat alla delenkäter klickar du på "Avsluta enkäten" längst upp till vänster.

Om du upplever problem med enkäten vänligen mejla till: sfinkterruptur.omvardnad@umu.se 

Tack för ditt deltagande!

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.